MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 131376

  HAKKIMIZDA

Eskişehir 1970 yılı doğumlu olup, Eskişehir Ticaret Meslek Lisesi Bankacılık Bölümünde İlk Stajyerlik döneminde Eskişehir Halk Bankası Merkez Şubesinde stajyerliğimi yaptıktan sonra, Muhasebe bürosunda mesleğe başlamış ve sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu oldum.
1993 yılında Bursa ya yerleşmiş olup, 1998 yılına kadar Bursa da Muhasebe ve Y.M.M. Bürosunda çalıştım ve 1998-Ekim ayında açtığım S.M.M.M. bürosunda kendi mesleki faaliyetlerime devam ediyorum.
Mesleğimi icra ederken, çalışma arkadaşlarımla beraber; amaç ve konusuna giren faaliyetlerimizi meslek ahlak ve kurallarına, müşterilerimize, meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza, iş ilişkisinde bulunduklarımıza, açık, samimi, dürüst, güvenilir olmaya, meslektaşlarımız arasında haksız rekabete neden olmamaya özen göstermek mesleki önceliklerimizi oluşturmaktadır.
Mesleki faaliyetlerimi sürdürürken “Alman Atasözü olan (İTİMAT KONTROLE MANİ DEĞİLDİR.) (Bäume wachsen nicht in den Himmel). ”  Sözü doğrultusunda açıklık şeffaflık itibarımız iken, “her şey zamanında” yapılırsa verilen hizmet amacına ulaşır kanaatindeyim.
Mesleği icra ederken zamanında yapılması gereken hizmetlerimiz olarak;
Vergi kanunları kapsamındaki hizmetler;
- Defter tutma ve muhasebe hizmetleri
- Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunları kapsamındaki hizmetler
- Diğer vergi kanunları kapsamındaki hizmetler
- Vergi inceleme müşavirliği
- Uzlaşma Komisyonlarında temsil
- Bağımsız denetim hizmetleri
- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun muhasebe sistemleri kurma
- Beyanname hizmetleri
- Bütçe Planlama ve Raporlama Mali Tablo Hizmetleri
      Katma değer vergisi dahil vergi iade işlemleri
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki hizmetler;
- Sürekli işyerlerinde sosyal güvenlik mevzuatı uygulanması
- İnşaat taahhüt işlerinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması
- Çalışanlarla ilgili sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları
İş Kanunu kapsamındaki hizmetler;
- Sürekli ve Süreksiz işlerde iş kanunu uygulamaları
- Personel iş, işlem ve yazışmaları
- İşçi - işveren davalarında danışmanlık
İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamındaki hizmetler;
- Vergi Mahkemelerinde açılacak davalarda danışmanlıklar
- Danıştay’da temyiz davalarında danışmanlıklar
Türk Ticaret Kanunu Kapsamındaki hizmetler;
- Şirket kuruluşları
- Tasfiye, devir, birleşme, bölünmeler,
- Nevi değişiklikleri,
- Anasözleşme değişiklikleri
- Sermaye artırım işlemleri
- Hisse devir işlemleri
- Hisse senedi çıkarma işlemleri
- Ticaret Sicili tescil ve ilan hizmetleri
- Marka tescil taleplerinde danışmanlık
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı mevzuatı kapsamındaki hizmetler;
- Kambiyo mevzuatı
- İthalat, İhracaat, dış ticaret uygulamaları
- İhracat
- Döviz kazandırıcı hizmetler
- Teşvik uygulamaları
Diğer Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetlerimiz;
- Yatırım, fizibilite, verimlilik analizleri
- Bütçe, planlama ve raporlama
- Ticari işletmelerin ihtiyaçlarına uygun muhasebe sistemleri kurmak.
- Şahıs veya kurumların ihtiyaçlarına yönelik mali tabloların hazırlanması.
- Grup şirketlerin konsolide mali tablolarının hazırlanması.
- Talebe göre muhasebe kayıtlarının kontrol ve denetimi.
- İstenilen konularda inceleme ve rapor düzenleme
Olarak sayılabilir.
Siz değerli vergi mükellefi bilinci ile faaliyette bulunan mükelleflerimize hizmet etmekten mutluluk duyarak , daha nice yıllar geçirmek dileklerimle.
Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi
İsa İLERİ