MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 131379

  GÜNCEL MEVZUAT


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (14.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (11.02.2020)

İstanbul ve Kapsama Girmeyen Diğer İllerde Muhtasar Beyannamesi ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Nereye ve Nasıl Bildirilecek ! (10.02.2020)

Defter-Beyan Duyuruları: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) (10.02.2020)

Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı (07.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (07.02.2020)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Pratik Notlar (06.02.2020)

E-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarihli Olarak Düzenlenmesi Hakkında Açıklama (06.02.2020)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) (06.02.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı (05.02.2020)

Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi İçin Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri'nin Yenilenmesine (Güncellenmesine) İlişkin GİB Duyuruları Hakkında Önemli Açıklama (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (05.02.2020)

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine İlişkin GİB Duyuruları (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – Uygulama İç Genelgesi 2020/1 (04.02.2020)

2020 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Önemli Duyuru (04.02.2020)

GİB'nın Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine Ait Duyurusu (03.02.2020)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları (01.02.2020)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler (01.02.2020)

Elazığ ve Malatya İllerinde Faaliyet Gösteren e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine (01.02.2020)

e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine (01.02.2020)

SGK Genelgesi 2020/2 “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” (31.01.2020)

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (31.01.2020)

2020 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (31.01.2020)

SGK Genelgesi 2020/1 (30.01.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği İçin Yapılacak İşlemler (29.01.2020)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081) (29.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri 123 (Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın Muhtasar Süre Uzatımı) (29.01.2020)

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) (25.01.2020)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048) (25.01.2020)

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516) (24.01.2020)

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu (23.01.2020)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu (PDF) (21.01.2020)

Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-II (20.01.2020)

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı (20.01.2020)

e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu (18.01.2020)

GİB Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (17.01.2020)

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (17.01.2020)

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi (15.01.2020)

Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı (15.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 122 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sirküleri) (14.01.2020)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2020 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (13.01.2020)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları “Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15 Şubat 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (13.01.2020)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi (13.01.2020)

Defter Beyan Sisteminde 7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri (11.01.2020)

Bazı İllerimizde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderimi Hakkında Önemli Duyuru (11.01.2020)

Mali Mühür Başvuru Sürecine İlişkin Açıklayıcı Tablo (10.01.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri Onaylanmayacaktır (10.01.2020)

Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul Edilecektir (10.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) (10.01.2020)

2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (09.01.2020)

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (09.01.2020)

SGK E-Bildirge Sistemini Kapattı (08.01.2020)

Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (08.01.2020)

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik (07.01.2020)

Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları (06.01.2020)

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak Belirlendi (06.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) (04.01.2020)

2020’ye Geçiş Ekranını Aktif Edilmesi (03.01.2020)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı (03.01.2020)

5000/30000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru (03.01.2020)

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı (02.01.2020)

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %15,00 Olarak Belirlendi (02.01.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtları – SGK Genel Yazı (02.01.2020)

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı (02.01.2020)

Defter Beyan Bilançoya ve İşletme Hesabına Geçiş İşlemleri (31.12.2019)

Yapılandırma Taksitleri ile Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir (31.12.2019)

2020 Yılı Harç Tutarları (31.12.2019)

Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi (31.12.2019)

2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları (31.12.2019)

2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi (31.12.2019)

2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı (31.12.2019)

Mali Mührü Henüz Teslim Edilmeyen Mükelleflerin Dikkatine (31.12.2019)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952) (31.12.2019)

Özel Sirküler: 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (30.12.2019)

İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi (30.12.2019)

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı (30.12.2019)

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı (30.12.2019)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) (30.12.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948) (30.12.2019)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950) (30.12.2019)

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu (30.12.2019)

Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları (28.12.2019)

Defter Beyan: Nace Kodu Kullanım Kılavuzunun Detaylarının Yayınlanması (27.12.2019)

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (27.12.2019)

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (27.12.2019)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar Tarihi: 26/12/2019 - Karar No: 2019/1) (27.12.2019)

Yeni Makine ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı (25.12.2019)

Mükellef Kartı Başlığı Altında Yapılası Gerekenler (25.12.2019)

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek (25.12.2019)

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (24.12.2019)

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi (24.12.2019)

Kısmi Zamanlı Çalışmasına İzin Verilen Yabancı Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu (24.12.2019)

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) (23.12.2019)

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) (23.12.2019)